Most kolejowy na Wierzycy w Nowej Wsi Rzecznej. Zbudowany na przełomie XIX/XX wieku. Zniszczony w czasie II wojny światowej,
a odbudowany na początku lat 50 – tych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *