Most kolejowy na Wiśle w Tczewie – długość 1030 m, 10 przęseł, dwa tory. Otwarto go 28.10.1891 r. Wysadzony przez Wojsko Polskie w 1939 r, odbudowany prowizorycznie przez Niemców w latach 1940 – 41. Wysadzony ponownie w 1945 r przez Niemców, a odbudowany w 1958 r. Jest używany w ruchu pasażerskim i towarowym.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *