Nowa Ruda Zatorze

Most kolejowy we wsi Drogosław nad ulicą Zatorze i strumieniem Piekielnica. Zbudowany w latach 1879 – 1880. Długość mostu 181 m, wysokość nad drogą 27 m, pięć przęseł po 36,2 m każde.

8 maja 1945 r został wysadzony przez wycofujące się oddziały niemieckie. Początkowo odbudowany jako drewniany i oddany do użytku 8.06.1946 r. Nazywany był “mostem na zapałkach”, do dziś zachowały się jego betonowe fundamenty. W 1949 r na filarach starego mostu postawiono stalowy, którego konstrukcję wykonała Huta Kościuszko. Z małą przerwą most jest używany do dzisiaj, jeżdżą po nim autobusy szynowe Kolei Dolnośląskich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *