Wiadukt kolejowy w Lewinie Kłodzkim nad doliną Bystrej i drogą międzynarodową E 67. Zaprojektowany w maju 1903 r przez niemieckich inżynierów, a wykonany w latach 1903 – 1905 przez chorwackich i włoskich robotników z firmy Preuss & Podolski Baugesellschaft z Wrocławia. Wykonany jest z kamienia i przypomina rzymski akwedukt. Długość 120 m , wysokość 25 m nad strumieniem, rozpiętość przęseł 16 m, a cały wiadukt został poprowadzony po łuku. Wojnę przetrwał bez uszkodzeń, wyremontowany w 2013 r i aktualnie jest używany.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *