Most kolejowy na Odrze powstały w 1874 r. Aktualnie dwa równoległe. Zniszczone po walkach w 1945 r. , odbudowane 1948 r. Używany jest tylko jeden z mostów, drugi został uszkodzony w czasie powodzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *